Bà nội trợ Trung Quốc quyết sống mái giành miếng thịt lợn giảm giá cuối

Các bà nội trợ giành giật miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng. Nguồn: SCMP.
Các bà nội trợ giành giật miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng. Nguồn: SCMP.
Các bà nội trợ giành giật miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng. Nguồn: SCMP.
Lên top