Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ thu bộn tiền bán chiến cơ cho Qatar giữa khủng hoảng vùng Vịnh

Chiến đấu cơ F-15. Ảnh: Aviacom
Chiến đấu cơ F-15. Ảnh: Aviacom