Mỹ khuyến nghị tạm dừng vaccine Johnson & Johnson để điều tra đông máu

Mỹ khuyến nghị tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 một liều của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Mỹ khuyến nghị tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 một liều của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Mỹ khuyến nghị tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 một liều của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top