Gái mại dâm ở nhà thổ lớn nhất Bangladesh được tiêm vaccine COVID-19

Bangladesh ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho gái "bán hoa" ở nhà thổ lớn nhất đất nước. Ảnh: AFP.
Bangladesh ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho gái "bán hoa" ở nhà thổ lớn nhất đất nước. Ảnh: AFP.
Bangladesh ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho gái "bán hoa" ở nhà thổ lớn nhất đất nước. Ảnh: AFP.
Lên top