Vaccine của Johnson & Johnson được Mỹ bật đèn xanh phê duyệt

Vaccine COVID-19 1 liều của Johnson & Johnson được bật đèn xanh phê duyệt. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 1 liều của Johnson & Johnson được bật đèn xanh phê duyệt. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 1 liều của Johnson & Johnson được bật đèn xanh phê duyệt. Ảnh: AFP.
Lên top