Nhà Trắng chuẩn bị triển khai 11 triệu liều vaccine Johnson & Johnson

Vaccine COVID-19 của Johnson and Johnson sẽ bắt đầu được triển khai ở Mỹ từ tuần tới. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson and Johnson sẽ bắt đầu được triển khai ở Mỹ từ tuần tới. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson and Johnson sẽ bắt đầu được triển khai ở Mỹ từ tuần tới. Ảnh: AFP
Lên top