Mỹ kéo dài thời gian tuần tra Biển Đông năm 2017

Đô đốc Scott Swift. Ảnh: Reuters
Đô đốc Scott Swift. Ảnh: Reuters
Đô đốc Scott Swift. Ảnh: Reuters
Lên top