Chiến hạm hải quân Mỹ vào đảo nhân tạo ở Biển Đông

Đá Vành Khăn. Ảnh chụp từ máy bay do thám P-8A do Hải quân Mỹ cung cấp ngày 21.5.2015 (Reuters)
Đá Vành Khăn. Ảnh chụp từ máy bay do thám P-8A do Hải quân Mỹ cung cấp ngày 21.5.2015 (Reuters)
Đá Vành Khăn. Ảnh chụp từ máy bay do thám P-8A do Hải quân Mỹ cung cấp ngày 21.5.2015 (Reuters)
Lên top