"Mục sở thị" cuộc sống của Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng

Tổng thống Joe Biden cho thêm củi vào lò sưởi trong Phòng Bầu dục hôm 22.1. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Joe Biden cho thêm củi vào lò sưởi trong Phòng Bầu dục hôm 22.1. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Joe Biden cho thêm củi vào lò sưởi trong Phòng Bầu dục hôm 22.1. Ảnh: Nhà Trắng
Lên top