Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris làm gì trong ngày đầu tại vị?

Bà Kamala Harris dành buổi sáng đầu tiên của mình với tư cách phó tổng thống tại một buổi lễ cầu nguyện với tổng thống. Ảnh: AFP
Bà Kamala Harris dành buổi sáng đầu tiên của mình với tư cách phó tổng thống tại một buổi lễ cầu nguyện với tổng thống. Ảnh: AFP
Bà Kamala Harris dành buổi sáng đầu tiên của mình với tư cách phó tổng thống tại một buổi lễ cầu nguyện với tổng thống. Ảnh: AFP
Lên top