Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được phê duyệt ở nhiều nước Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được phê duyệt ở nhiều nước Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được phê duyệt ở nhiều nước Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Lên top