Xã hội hoá vaccine COVID-19 để phủ nhanh và giảm gánh nặng ngân sách

Lô Vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh Bộ Y tế cung cấp
Lô Vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh Bộ Y tế cung cấp
Lô Vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh Bộ Y tế cung cấp
Lên top