Kế hoạch 7 đợt cung ứng 150 triệu liều vaccine COVID-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đề xuất Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thương thảo với đối tác, nhà sản xuất, phân phối để tiếp nhận tài trợ, mua, nhập khẩu và điều phối sử dụng 150 triệu liều vaccine COVID-19, trước mắt là 30 triệu liều từ AstraZeneca để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong năm 2021.

Infographic

Lên top