Luật sư bỗng ''hóa mèo'' trong phiên tòa Zoom trực tuyến

Sự cố hy hữu trong phiên tòa trực tuyến qua ứng dụng Zoom ở Texas xảy ra hôm 9.2. Ảnh:  394th Judicial District Court
Sự cố hy hữu trong phiên tòa trực tuyến qua ứng dụng Zoom ở Texas xảy ra hôm 9.2. Ảnh: 394th Judicial District Court
Sự cố hy hữu trong phiên tòa trực tuyến qua ứng dụng Zoom ở Texas xảy ra hôm 9.2. Ảnh: 394th Judicial District Court
Lên top