Mỹ: Nghịch tử cầm dao chém khi cha đang trò chuyện trên ứng dụng Zoom

Án mạng đầu tiên đã xảy ra trên ứng dụng Zoom khi Thomas Scully-Powers (ảnh) cầm dao chém liên tiếp vào ông Dwight Powers khi ông đang trò chuyện trực tuyến với 20 người. Ảnh: Cơ sở giam giữ quận Suffolk.
Án mạng đầu tiên đã xảy ra trên ứng dụng Zoom khi Thomas Scully-Powers (ảnh) cầm dao chém liên tiếp vào ông Dwight Powers khi ông đang trò chuyện trực tuyến với 20 người. Ảnh: Cơ sở giam giữ quận Suffolk.
Án mạng đầu tiên đã xảy ra trên ứng dụng Zoom khi Thomas Scully-Powers (ảnh) cầm dao chém liên tiếp vào ông Dwight Powers khi ông đang trò chuyện trực tuyến với 20 người. Ảnh: Cơ sở giam giữ quận Suffolk.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top