Ông Trump phản ứng khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 tổ chức trực tuyến

Tổng thống Donald Trump sẽ không tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 với ông Joe Biden khi ủy ban tranh luận tuyên bố sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump sẽ không tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 với ông Joe Biden khi ủy ban tranh luận tuyên bố sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump sẽ không tham gia tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 với ông Joe Biden khi ủy ban tranh luận tuyên bố sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: AFP.
Lên top