Tổng thống Donald Trump xuất hiện bên ngoài bệnh viện, người ủng hộ hò reo

Tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang, vẫy chào người ủng hộ từ trên xe ôtô trong chuyến thăm bất ngờ ngoài bệnh viện trong thời gian ngắn. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang, vẫy chào người ủng hộ từ trên xe ôtô trong chuyến thăm bất ngờ ngoài bệnh viện trong thời gian ngắn. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang, vẫy chào người ủng hộ từ trên xe ôtô trong chuyến thăm bất ngờ ngoài bệnh viện trong thời gian ngắn. Ảnh: Reuters.
Lên top