Phát hiện rao bán tài khoản ứng dụng Zoom trên web đen

Ứng dụng Zoom được sử dụng để hội họp, học tập trực tuyến. Ảnh: AFP
Ứng dụng Zoom được sử dụng để hội họp, học tập trực tuyến. Ảnh: AFP
Ứng dụng Zoom được sử dụng để hội họp, học tập trực tuyến. Ảnh: AFP
Lên top