Lời giải cho các hành tinh mất tích bí ẩn trong vũ trụ

Một đĩa tiền hành hành tinh làm từ đá và khí bao quanh một ngôi sao trẻ. Ảnh: NASA.
Một đĩa tiền hành hành tinh làm từ đá và khí bao quanh một ngôi sao trẻ. Ảnh: NASA.
Một đĩa tiền hành hành tinh làm từ đá và khí bao quanh một ngôi sao trẻ. Ảnh: NASA.
Lên top