Trung Quốc sắp đưa công nghệ xử lý nước tiểu phi hành gia lên trạm vũ trụ

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y3 đã được vận chuyển đến Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 16.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y3 đã được vận chuyển đến Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 16.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y3 đã được vận chuyển đến Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 16.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top