Không khí lạnh sớm từ Trung Quốc: Nhiệt độ thấp kỷ lục 50 năm

Người dân Bắc Kinh đón đợt không khí lạnh sớm trong năm 2021 với nhiệt độ thấp kỷ lục. Ảnh: Xinhua/CFP
Người dân Bắc Kinh đón đợt không khí lạnh sớm trong năm 2021 với nhiệt độ thấp kỷ lục. Ảnh: Xinhua/CFP
Người dân Bắc Kinh đón đợt không khí lạnh sớm trong năm 2021 với nhiệt độ thấp kỷ lục. Ảnh: Xinhua/CFP
Lên top