Sửng sốt với nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận

Các nhà khoa học ghi nhận được nhiệt độ không tuyệt đối. Ảnh: TechRadar
Các nhà khoa học ghi nhận được nhiệt độ không tuyệt đối. Ảnh: TechRadar
Các nhà khoa học ghi nhận được nhiệt độ không tuyệt đối. Ảnh: TechRadar
Lên top