Tin bão mới nhất ở Biển Đông: Áp thấp có thể mạnh lên gần Philippines

Áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này. Ảnh: PASAGA
Áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này. Ảnh: PASAGA
Áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này. Ảnh: PASAGA
Lên top