Dự báo nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021

La Nina là nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021. Ảnh: CNN Weather
La Nina là nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021. Ảnh: CNN Weather
La Nina là nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021. Ảnh: CNN Weather
Lên top