Kết luận sai phạm vụ xâm nhập căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One

Tổng thống Joe Biden trên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden trên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden trên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AFP
Lên top