Sự cố bất ngờ trước chuyến bay Air Force One đầu tiên của ông Biden

Chuyên cơ Air Force One tại căn cứ quân quân sự Joint Base Andrews. Ảnh: AFP
Chuyên cơ Air Force One tại căn cứ quân quân sự Joint Base Andrews. Ảnh: AFP
Chuyên cơ Air Force One tại căn cứ quân quân sự Joint Base Andrews. Ảnh: AFP
Lên top