Máy bay cho VIP ở căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One bị xâm nhập

Một máy bay C-40 (ảnh) dành cho VIP của chính phủ Mỹ ở căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ bị xâm nhập hôm 4.2. Ảnh: United States Air Force.
Một máy bay C-40 (ảnh) dành cho VIP của chính phủ Mỹ ở căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ bị xâm nhập hôm 4.2. Ảnh: United States Air Force.
Một máy bay C-40 (ảnh) dành cho VIP của chính phủ Mỹ ở căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ bị xâm nhập hôm 4.2. Ảnh: United States Air Force.
Lên top