Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới

Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Ảnh minh hoạ: TT
Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Ảnh minh hoạ: TT
Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top