Iran phóng thích 85.000 tù nhân ngừa lây lan dịch COVID-19

Một nhà tù ở Iran. Ảnh: Mirror.
Một nhà tù ở Iran. Ảnh: Mirror.
Một nhà tù ở Iran. Ảnh: Mirror.
Lên top