Tướng cấp cao vệ binh tinh nhuệ Iran tử vong vì COVID-19

Chuẩn tướng Nasser Shabani. Ảnh: IBtimes
Chuẩn tướng Nasser Shabani. Ảnh: IBtimes
Chuẩn tướng Nasser Shabani. Ảnh: IBtimes
Lên top