In-fa thành siêu bão khi đổ bộ Trung Quốc sau lũ lụt

Tin bão mới nhất cho thấy bão In-fa đang hướng đến bờ biển phía đông Trung Quốc. Ảnh: NASA
Tin bão mới nhất cho thấy bão In-fa đang hướng đến bờ biển phía đông Trung Quốc. Ảnh: NASA
Tin bão mới nhất cho thấy bão In-fa đang hướng đến bờ biển phía đông Trung Quốc. Ảnh: NASA
Lên top