Tin bão mới nhất: Bão Fabian chồng bão Cempaka

Xoáy thuận nhiệt đới Fabian (In-fa) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới, theo tin bão mới nhất của Philippines. Ảnh: Pasaga
Xoáy thuận nhiệt đới Fabian (In-fa) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới, theo tin bão mới nhất của Philippines. Ảnh: Pasaga
Xoáy thuận nhiệt đới Fabian (In-fa) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới, theo tin bão mới nhất của Philippines. Ảnh: Pasaga
Lên top