Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Lũ lụt trên sông Dương Tử, Trung Quốc, tháng 7.2020. Ảnh: Xinhua
Lũ lụt trên sông Dương Tử, Trung Quốc, tháng 7.2020. Ảnh: Xinhua
Lũ lụt trên sông Dương Tử, Trung Quốc, tháng 7.2020. Ảnh: Xinhua
Lên top