Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP
Lên top