Triển khai tên lửa, chiến cơ: Diễn biến mới nhất ở biên giới Trung-Ấn

Ấn Độ di chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa vào Ladakh. Ảnh: Anadolu
Ấn Độ di chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa vào Ladakh. Ảnh: Anadolu
Ấn Độ di chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa vào Ladakh. Ảnh: Anadolu
Lên top