Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Chiến hạm Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập hôm 27.6. Ảnh: JMSDF
Chiến hạm Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập hôm 27.6. Ảnh: JMSDF
Chiến hạm Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập hôm 27.6. Ảnh: JMSDF
Lên top