Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc họp bàn về tình hình nghiêm trọng ở Syria

Đại sứ Đặng Đình Quý họp trực tuyến về tình hình Syria. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý họp trực tuyến về tình hình Syria. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý họp trực tuyến về tình hình Syria. Ảnh: BNG
Lên top