COVID-19 ảnh hưởng nặng đến nỗ lực chính trị và nhân đạo tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về Syria. Ảnh: UN Web TV
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về Syria. Ảnh: UN Web TV
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về Syria. Ảnh: UN Web TV
Lên top