Syria tấn công dồn dập vào lực lượng thánh chiến ở Latakia và Idlib

Syria tấn công lực lượng thánh chiến ở khu vực giữa Latakia và Idlib. Ảnh: AMN
Syria tấn công lực lượng thánh chiến ở khu vực giữa Latakia và Idlib. Ảnh: AMN
Syria tấn công lực lượng thánh chiến ở khu vực giữa Latakia và Idlib. Ảnh: AMN
Lên top