Máy bay không người lái của Mỹ đâm nhau cháy rực ở Syria

Máy bay không người lái Mỹ đâm nhau cháy rụi ở Syria. Ảnh: Twitter
Máy bay không người lái Mỹ đâm nhau cháy rụi ở Syria. Ảnh: Twitter
Máy bay không người lái Mỹ đâm nhau cháy rụi ở Syria. Ảnh: Twitter
Lên top