Hoàng thân Philip - hơn 7 thập kỷ thầm lặng hỗ trợ Nữ hoàng Anh

Hoàng thân Philip. Ảnh: AFP/Getty.
Hoàng thân Philip. Ảnh: AFP/Getty.
Hoàng thân Philip. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top