Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP.
Lên top