Hoàng thân Philip - chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời

Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: AFP.
Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: AFP.
Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: AFP.
Lên top