Hàn Quốc cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 thuốc kháng thể COVID-19

Thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể của Celltrion đã được phê duyệt để thực hiện thử nghiệm giai đoạn 3. Ảnh: Reuters
Thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể của Celltrion đã được phê duyệt để thực hiện thử nghiệm giai đoạn 3. Ảnh: Reuters
Thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể của Celltrion đã được phê duyệt để thực hiện thử nghiệm giai đoạn 3. Ảnh: Reuters
Lên top