Nga bán thuốc điều trị COVID-19 tại nhà thuốc từ tuần tới

Sẽ có thuốc trị COVID-19 bán tại nhà thuốc của Nga từ tuần tới. Ảnh: Reuters.
Sẽ có thuốc trị COVID-19 bán tại nhà thuốc của Nga từ tuần tới. Ảnh: Reuters.
Sẽ có thuốc trị COVID-19 bán tại nhà thuốc của Nga từ tuần tới. Ảnh: Reuters.
Lên top