Tín hiệu tốt từ thuốc điều trị COVID-19 của Fujifilm, Nhật Bản

Thuốc điều trị COVID-19 Avigan của Fujifilm, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Thuốc điều trị COVID-19 Avigan của Fujifilm, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Thuốc điều trị COVID-19 Avigan của Fujifilm, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Lên top