Hai tàu đâm nhau ngoài khơi Singapore: 7 người bị thương, 5 người mất tích