Google Doodle tôn vinh vận động viên Terry Fox - nhà hoạt động nhân đạo

Google Doodle ngày 13.9 để tôn vinh vận động viên mất chân vì ung thư Terry Fox. Ảnh chụp màn hình.
Google Doodle ngày 13.9 để tôn vinh vận động viên mất chân vì ung thư Terry Fox. Ảnh chụp màn hình.
Google Doodle ngày 13.9 để tôn vinh vận động viên mất chân vì ung thư Terry Fox. Ảnh chụp màn hình.
Lên top