Vì sao Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất bằng hình ảnh con ong?

Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất bằng hình tượng con ong. Ảnh chụp màn hình.
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất bằng hình tượng con ong. Ảnh chụp màn hình.
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất bằng hình tượng con ong. Ảnh chụp màn hình.
Lên top