Google "cấm cửa" quảng cáo có thông tin sai lệch về COVID-19

Logo của Google - công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm  liên quan đến Internet. Ảnh: AFP
Logo của Google - công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet. Ảnh: AFP
Logo của Google - công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet. Ảnh: AFP
Lên top